Spread the love

Jakarta, BeritaRayaOnline,-Pada Jumat malam (3/6/2022) saya tetap mengikuti diskusi pelajaran Sekolah Sabat (SS) untul pelajaran ke-10 berjudul “Yakub-Israel” dengan ayat inti Kejadian 32 : 28 melalui siaran layar zoom Indonesia-Eropa-Amerika Serikat.

Pemimpin diskusi SS adalah Pastor Dr.Jonathan Kuntaraf dan moderator Daniel Sitompul (salah seorang pengajar di TK/SD/SMP/SMA Perguruan Advent Salemba) yang mewakili Orel Chanel.

Dalam pelajaran SS ini saya pun bertanya seputar Tragedi Keluarga Yakub dan perubahan nama Yakub menjadi Israel (Kejadian 32:28) secara langsung melalui layar virtual ini.

“Dalam pelajaran keluarga Yakub ini pesan rohani yang bisa disampaikan kepada keluarga-keluarga Kristen zaman sekarang ini adalah tetap menjaga hubungan yang terus menerus dengan Allah.Penurutan kepada Allah.itu sangat penting, antara lain juga membangun mezbah keluarga seperti yang dilakukan oleh Yakub,”katanya.

“Sedangkan soal.ganti nama Yakub menjadi Israel karena nama menunjukkan TABIAT kita.Tabiat Yakub dari penipu menjadi pemenang,” katanya lagi.

Keluarga Yakub akhirnya “dipulihkan” oleh Tuhan setelah Yakub minta PENGAMPUNAN akan dosa-dosanya ( tipu muslihat kepada ayahnya Ishak soal hak kesulungan dan berkat termasuk poligami-red).

Kepada Tuhan seperti tertulis dalam Hosea 12:5 , serta membangun MEZBAH TUHAN seperti tertulis dalam Kejadian 32 :3 dan Kejadian 35 : 7.

Apa Saja Tragedi Keluarga Yakub ?

1.Dina “diperkosa” oleh Sikhem, anak Hemor, orang Hewi, raja negeri itu (Kejadian 34 : 1-2,7).

2. Yakub DIAM mendengar Dina telah “diperkosa” (Kejadian 34:5)

3. Anak-anak Yakub SAKIT HATI dan SANGAT MARAH (Kejadian 34 : 7)

4. Sikhem setelah “memperkosa” Dina, tiba-tiba jatuh cinta kepada Dina, lalu Dina ditenangkan, dan mau dijadikan isteri (Kejadian 34 : 2,4,6,8).

5.Bahkan Raja Hewi Hemor berjanji kepada Yakub
a) saling tukar gadis (Kej 34 :9)
b) Yakub dan keluarganya disuruh tinggal di negeri ini dengan bebas (Kej 34 :10)
c) apa saja yang diminta Yakub akan diberikan termasuk uang mahar (Kej 34 :11)

6.Apa jawaban anak-anak Yakub ?
TIPU MUSLIHAT dengan menyuruh mereka sunat (Kej 34 :13).
Lebih lengkapnya TIPU MUSLIHAT anak-anak Yakub sebagai berikut :
A) para lelaki harus disunat (Kej 34 : 14,15, 24)
B) setelah disunat saling tukar gadis, dan akan tinggal bersama menjadi bangsa (Kej 34 :16)

7.Simon dan Lewi mengambil PEDANG lalu memyerang kota dan MEMBUNUH setiap.laki-laki (Kejadian 34 :25).

8. Juga Raja.Hemor dan puteranya Sikhem DIBUNUH (Kejadian 34 :26)

9.Anak-anak Yakub MERAMPAS, MENJARAH, MENCURI segala HARTA KEKAYAAN (Kejadian 34 : 27-29) bahkan melakukan PENAWANAN .

10.Anak-anak Yakub melakukan PENYEMBAHAN BERHALA dengan dewa-dewa asing (Kejadian 35 :2), dan juga Rahel (isteri Yakub) mencuri TERAFIM (dewa-dewa rumah tangga) dari ayahnya Laban (Kejadian 31 : 19 dan 32).

11.Ruben (anak sulung Yakub dari Lea-red) berzinah dan “tidur” dengan Bilha (gundiknya Yakub dari budak perempuan Rahel) Kejadian 35 : 22 a

12. Yakub melakukan perkawinan POLIGAMI dengan 4 isteri yakni Lea, Rahel, Bilha
/budak perempuan Rahel serta Zilpa/budak perempuan Lea (Kejadian 35 : 22 a- 26) serta melahirkan 13 anak (Kejadian 35 : 22 a-26)

Yakub Bertobat

Dalam Buku Alfa dan Omega Sejarah Para Nabi (Ellen G White) jilid I Bab 18 hal 227 dikatakan ” dengan hati yang hancur dan penuh dengan pertobatan, ia bergantung kepada Malaikat itu “sambil menangis dan memohon belas kasihan”—Hosea 12:5.”

Sementara pada halaman 228 dikatakan lagi ” melalui kerendahan hati, pertobatan, dan penyerahan diri, manusia yang berdosa ini (Yakub-red) telah MENANG terhadap pemerintahan surga.”

Apa saja DOSA-DOSA yang dilakukan oleh Yakub menurut Buku Alfa & Omega (Ellen G White) Jilid I Bab 18 berjudul “Malam Pergumulan” halaman 224- 233 ini ?

1. Kesalahan yang telah menuntun kepada DOSA YAKUB dalam memperoleh HAK KESULUNGAN dan TIPU DAYA sekarang jelas dinyakan dihadapanNYA....(halaman 228).

2.Dosanya sebagai PENIPU telah diampuni.Krisis dalam hidupnya telah berlalu.Kebimbangan, kecemasan, dan penyesalan telah menjadikan hidupnya GETIR, tetapi sekarang semuanya telah berubah.Yakub tidak lagi merasa takut untuk bertemu Esau... (halaman 228).

Apa Pesan Hamba Tuhan Ellen.G.White : “pengalaman Yakub selama pergumulan dan penderitaannya mrnggambarkan UJIAN yang akan dialami umat Allah sebelum kedatangan Kristus kedua kali” (halaman 229).

Bergumul Dengan Iblis

Dalam menuju kepada PERTOBATAN SEJATI ini apakah Yakub juga “bergumul” melawan setan atau iblis?

setan berusaha untuk memaksakan ke atas dirinya (YAKUB) RASA BERSALAH , agar membuat dia PUTUS ASA dan melepaskan PEGANGANNYA dari Allah.” (halaman 230).

Lalu.apa reaksi Yakub terhadap pekerjaan setan dan iblis ini ?

tetapi ia (Yakub) memegang erat-erat Malaikat itu, dan dengan TANGISAN yang sedih, serta sungguh-sungguh ia telah menghadapkan permintaannya sampai ia MENANG.” (halaman 230-Buku Alfa dan Omega Jilid I Bab 18).

Tuhan Memberkati.

Penulis  : Lasman Simanjuntak/ Ketua Jemaat GMAHK Jatinegara

(Minggu, 5 Juni 2022) 

Tinggalkan Balasan